A A A

Kompleksowa analiza danych
Program DADiSP 6.7 jest interaktywnym pakietem obliczeniowym, zorientowanym w kierunku zarządzania, analizy i prezentacji danych technicznych oraz naukowych. Jest skierowany do wszystkich tych, którzy zajmują się akwizycją, przetwarzaniem, edycją, transformacją, obrazowaniem i analizą danych, w szczególności przetwarzaniem sygnałów i obrazów.

Program umożliwia prezentację w wielu oknach w celu bezpośredniego graficznego porównania wyników pracy. Wprowadzone dane można przetwarzać i transformować (za pomocą setek dostępnych funkcji analiz) z natychmiastową prezentacją graficzną każdego etapu pracy. Wszystkie opcje zaimplementowano pod kątem łatwej i przyjaznej pracy użytkownika z programem.


Wydajny pakiet obliczeniowy
Prezentacja danych zawartych w arkuszu oprogramowania
DADiSP 6.7, może składać się z wielu okien. Każde okno może zawierać dane nieobrobione lub przetransformowane przez jedną z wielu funkcji analiz dostępnych w programie i przedstawione w postaci wykresu lub tabeli. Dane i wykresy w oknie mogą być powiązane odpowiednimi formułami z innymi oknami, dzięki czemu użytkownik może definiować własne procedury analizy bez potrzeby programowania. Podczas wprowadzania nowych danych zależne od siebie okna automatycznie przeliczają i aktualizują informacje.DADiSP 6.7 ożywia dane
Funkcjonalność oprogramowania DADiSP 6.7 umożliwia spojrzenie na dane nie tylko z jednej perspektywy. Importowany zestaw danych może być zaprezentowany w postaci tabelarycznej, a także wielu rodzajów wykresów 2D i 3D. Wizualizacja danych ma charakter interaktywny, podczas ich przeglądu użytkownik ma możliwość dynamicznego rozszerzania i kompresji zakresu danych, powiększania interesujących fragmentów czy modyfikacji parametrów graficznych (dodawanie siatek, skali, zmiana kolorystyki). Wygenerowane wykresy można nakładać, tworząc wielowymiarowe wizualizacje.


Oprogramowanie spełniające potrzeby użytkownika
Program DADiSP 6.7 posiada szeroki zakres możliwości, umożliwiających pracę na wszystkich etapach analizy danych: począwszy od ich akwizycji, po zaawansowane przetwarzanie i przygotowanie do publikacji w raportach, czasopismach i sprawozdaniach.

Ponad 1000 funkcji programu DADiSP 6.7sprawia, że aplikacja spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, a przyjazny interfejs czyni pracę łatwą i przyjemną.

Oprogramowanie DADiSP 6.7 pozwala tworzyć własne funkcje analizy za pomocą języka SPL (Series Programming Language), DADiSP Macros oraz przy użyciu wbudowanego arkusza kalkulacyjnego. Poza tym możliwe jest uruchamianie zewnętrznych aplikacji w środowisku programu DADiSP 6.7. Możliwe jest również skomponowanie własnego menu, dostępnego z poziomu programu (Pop-up Menu Toolkit). Integrację programu DADiSP 6.7 z innymi programami i urządzeniami można osiągnąć przy użyciu SPL lub ActiveX.


Natychmiastowa analiza danych z dowolnego źródła
DADiSP 6.7 umożliwia automatyczny import danych pozyskanych przez większość urządzeń laboratoryjnych czyniąc je gotowymi do natychmiastowej analizy i prezentacji graficznej. Dzięki tej funkcjonalności program stanowi nieocenione narzędzie kontroli jakości wszelkiego rodzaju testów, badań i eksperymentów.