A A AAdvDSP
Jest to moduł poszerzający środowisko programu DADiSP o dodatkowe grupy funkcji z zakresu analizy sygnałowej, takie jak: zaawansowana analiza FFT, analiza PSD, cyfrowa interpolacja oraz analiza Cepstrum. Razem z modułem Filters stanowi bardzo silne narzędzie do analizy sygnału.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacji AdvDSP