A A AChannel Frequency Class (CFC)
Moduł obsługuje klasy częstotliwości takie jak: CFC 60, CFC 180, CFC 600 oraz CFC 1000. Obsługiwane są także inne, zdefiniowane przez użytkownika klasy częstotliwości.

Dane wejściowe są przetwarzane przez filtr CFC w jednym kroku. Filtrowanie danych w dziedzinie czasu odbywa się za pomocą filtra Butterwortha.