A A ACOMTRADE
Zaimplementowany specjalnie dla inżynierów elektryków moduł umożliwia import danych zapisanych w tzw. IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems. Moduł korzysta z pliku konfiguracyjnego *.cfg, który winien być w tym samym katalogu co dane zapisane w standardzie COMTRADE. Plik ten przechowuje stosowne informacje dla funkcji importującej pozwalające dokonać poprawnej konwersji danych i ich import.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacji COMTRADE