A A AControls
Dostarcza zestawu funkcji do projektowania i analizy liniowych obiektów dynamicznych oraz regulatorów. Umożliwia tworzenie i badanie modeli obiektów dynamicznych typu SISO (jedno wejście - jedno wyjście). Dostarcza również zestawu nowych funkcji graficznych dla celów analizy modeli m.in. wykresy Bodego i Nyquista. Niekonwencjonalnym użyciem tego modułu jest tworzenie filtrów bazujących na transmitancji obiektów.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacjiControls