A A ADADiMP
Jest osobnym programem, poszerzającym możliwości importu danych. Moduł ten pozwala na import danych zarówno ASCII jak i binarnych wprost do struktury Labbook DADiSP bez uruchamiania tego ostatniego.
W środowisku Unix, DADiMP może prowadzić import danych równolegle z programem DADiSP.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacji DADiMP