A A A


Poniżej znajduje się lista zmian wprowadzonych w oprogramowaniu DADiSP 6.5.


Nowe moduły:

DADiSP/FFTXL
DADiSP/SRS
DADiSP/Octave
MATLINK
DADiSP/MAT File
DADiSP/ISO 2631


Moduły zaktualizowane:

DADiSP/Filters
DADiSP/WAV
DADiSP/Dataq File
DADiMP


Nowe rozwiązania:
DADiSP 6.5 zawiera szereg nowych, ciekawych udoskonaleń. Większość z nich jest bezpośrednią odpowiedzią na sugestie klientów.

Zmiany wprowadzone w DADiSP 6.5