A A ADataq File
Jest prostym oknem dialogowym służącym do odczytu i zapisu plików danych Dataq. Plik może być dowolnej wielkości i zawierać dowolną liczbę kanałów. Okno ReadDataq automatycznie odczytuje wszystkie kanały w Dataq WDQ, WDC i WDH oraz ewentualnie dostosowuje dane i ustawia jednostki. Okno WriteDataq zapisuje serie danych aplikacji DADiSP do pliku WDQ.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacji DADiSP/Dataq File