A A ADEWESoft
Moduł umożliwia import plików w formatach typowych dla oprogramowania DEWESoft (.dxd, .d7d, .d7z oraz.dxz). Pliki są obsługiwane bez względu na wielkość zestawu danych, liczbę kanałów, czy jednostki w jakich wyrażone są prezentowane wielkości.