A A AFilters
Udostępnia szereg funkcji, pozwalających na tworzenie, analizowanie oraz używanie filtrów cyfrowych. Moduł ten umożliwia projektowanie filtrów o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej (FIR, IIR) jak również zaprojektować filtr wg w danej chwili najlepszej metody (z uwagi na charakterystykę filtru), a następnie użyć go do analizy sygnałów.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacji Filters