A A AGPIBLab
Zapewnia programowi DADiSP, możliwość pozyskiwania danych z urządzeń pomiarowych, pracujących w oparciu o interfejs IEEE - 488 (IEC - 625) zwany GPIB. Zestaw funkcji, zawartych w tym module, ukierunkowany jest na zarządzanie urządzeniami pomiarowymi podłączonymi do komputera głównego za pośrednictwem interfejsu IEC - 625.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacji GPIBLab