A A A


Instalacja licencji Stand-Alone (jednostanowiskowej)
 1. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego pojawi się okno instalatora z informacją na temat wersji oprogramowania. 2. Po wybraniu przycisku Next powinniśmy zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej i zaakceptować je wybierając przycisk I Agree. 3. W kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o potwierdzenie katalogu, gdzie program za zostać zainstalowany. Domyślnie jest to nowo utworzony folder w lokalizacji C: Program Files. Aby zmienić katalog należy wybrać przycisk Browse... lub wpisać położenie ręcznie, a następnie zatwierdzić wybierając Install


 4. O przebiegu instalacji będziemy informowani za pomocą paska postepu i dodatkowych informacji wyświetlających się w kolejnym oknie.


 5. Po zakończonej instalacji pojawi się okno z informacją o kolejnym etapie, jakim jest aktywacja licencji. Po zaznaczeniu pola Run DADiSP... i wybraniu przycisku Finish program zostanie uruchomiony.


 6. W celu aktywacji licencji należy w oknie programu wybrać menu Help -> Register DADiSP, a następnie preferowaną metodę rejestracji.


 7. Enter Authorization Password... - wybranie tej opcji wyświetla okno, w którym powinniśmy podać otrzymane wcześniej hasło.
  Password Request Form... - po wybraniu opcji zostanie wygenerowany formularz, który po uzupełnieniu odpowiednimi danymi powinniśmy odesłać w celu otrzymania hasła.
  Register DADiSP Online... - po kliknięciu zostaniemy przekierowani do formularza na stronie producenta, po wypełnieniu którego otrzymamy hasło.

Instalacja licencji Floating (sieciowej)
Licencja sieciowa wymaga dodatkow instalacji managera licencji na serwerze, który kontroluje liczbę jednoczesnych uruchomień programu.