A A AISF
Jest modułem, który rozszerza funkcjonalność programu o import plików Tektronix Instrument Specific Files. ISF importuje dane zapisane w plikach ISF i automatycznie stosuje niezbędne skalowanie.
Obsługiwane są wszystkie pliki ISF bez względu na rozmiar czy charakter danych.