A A AISO 2631
Jest modułem przeznaczonym do projektowania i przetwarzania charakterystyk korekcyjnych zgodnych z normą ISO 2631. Moduł ten obsługuje osiem zdefiniowanych w standardzie ISO 2631 charakterystyk: Wb, Wc, Wd, We, Wf, Wj, Wk i Wm. Ponadto w module zawarte są filtry ISO 5341 Wh oraz brytyjski BS 6841 Wg, w celu zapewnienia kompleksowych i zgodnych ze standardami rozwiązań.