A A AMATLINK
Moduł udostępnia prosty interfejs pozwalający na uruchamianie plików programu Matlab bezpośrednio z poziomu aplikacji DADiSP . Dowolne funkcje i skrypty przetwarzane są tak jak rodzime funkcje programu. Moduł jest bezpłatnie dodawany do każdej licencji.