A A AMatrixXL
Przyspiesza obliczenia na macierzach za pomocą biblioteki Math Kernel Library firmy Intel. Poprawa wydajności obliczeń dzięki temu modułowi zwiększa się od 3 do 50 razy. Biblioteka MKL zapewnia wysoce zoptymalizowane procedury macierzy oparte na bibliotece LAPACK (Linear Algebra Package). Algorytmy są specjalnie dostosowane do procesorów Intela w celu zapewnienia większej wydajności.

Macierze wykorzystywane są do rozwiązywania równań, optymalizacji i przekształceń liniowych w wielu dziedzinach nauk technicznych, m.in. przetwarzaniu sygnałów, geofizyce, medycynie, akustyce, statystyce i przetwarzaniu obrazów. MatrixXL automatycznie przyspieszy obliczenia i operacje wykonywane na macierzach.