A A AModuły dodatkowe poszerzają możliwości programu DADiSP 6.7 w zakresie jego zdolności obliczeniowych. Zamiast setek zbędnych narzędzi, każdy użytkownik otrzymuje możliwość dostosowania funkcjonalności programu do swoich potrzeb. Moduł MATLINK jest bezpłatnie dodawany do każdej licencji programu DADiSP. Lista wszystkich modułów wraz z opisem znajduje się poniżej.
 • CFC

  Implementuje filtry CFC zgodne z normami SAE J211 oraz ISO 6487.
 • DEWESoft

  Import plików w formatach DEWESoft.
 • Filters

  Moduł do projektowania i analizy cyfrowych filtrów FIR i IIR.
 • TDMS

  Obsługa plików w formatach TDM oraz TDMS.
 • AdvDSP

  Moduł zawiera zaawansowane procedury analizy sygnałów.
 • FFTXL

  Przyspieszone obliczenia FFT z wykorzystaniem bibliotek Intel MKL.
 • MatrixXL

  Przyspieszone obliczenia na macierzach z wykorzystaniem bibliotek Intel MKL.
 • VectorXL

  Przyspieszone obliczenia na wektorach z wykorzystaniem bibliotek Intel MKL.
 • ProPac

  Połączenie modułów FFTXL, MatrixXL oraz VectorXL.
 • SRS

  Analiza SRS (Shock Response Spectrum)
 • Octave

  Moduł analizy sygnałów wibroakustycznych.
 • WAV

  Moduł umożliwia szybki odczyt, zapis i edycję cyfrowych danych audio w formacie WAV.
 • MATLINK

  Moduł do importowania i uruchamiania procedur programu Matlab w środowisku pakietu DADiSP.
 • MAT File

  Łatwe wczytywanie plików MAT, tworzonych przez program Matlab.
 • Stats

  Moduł służący do statystycznej analizy danych.
 • Controls

  Moduł umożliwia projektowanie, analizę i symulację dyskretnych i ciągłych kontrolerów SISO.
 • Dataq File

  Odczyt i zapis plików Dataq.
 • NeuralNet

  Moduł umożliwia zastosowanie techniki sieci neuronowych do analizy sygnałów.
 • COMTRADE

  Moduł rozszerza funkcjonalność importu danych DADiSP, umożliwiając użytkownikom import plików w formacie COMTRADE.
 • ISO 2631

  Charakterystyki filtrów korekcyjnych stosowanych przy pomiarach drgań.
 • ISF

  Moduł importu plików ISF.
 • SIF

  Import plików danych SoMat (SIF).
 • PNRF

  Import plików dźwiękowych PNRF (HBM Perception Native Recording Files).
 • UFF

  Import i eksport plików formatu UFF (Universal File Format Data Files).
 • DADiMP

  Samodzielny moduł importu danych.
 • GPIBLab

  Moduł zarządzający połączeniem i przekazujący dane przez interfejs IEEE-488.