A A ANeuralNet
Moduł ten umożliwia zastosowanie techniki bazującej na sieci neuronowej do analizy sygnałów. Sieci neuronowe mogą być stosowane w celu uzyskania większej dokładności analiz prognostycznych.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacji NeuralNet