A A ANajnowsza wersja oprogramowania DADiSP 6.7 to nie tylko nowe narzędzia, ale także usprawnione działanie dotychczasowych oraz kompatybilność z najnowszymi systemami operacyjnymi.

Nowe narzędzia
DADiSP 6.7 zawiera ponad 80 dodatkowych funkcji w porównaniu do poprzednich wersji programu, a wiele z dotychczas wbudowanych zostało ulepszonych i poprawionych. Najnowsza wersja oprogramowania pozwala na korzystanie z ponad 2 000 procedur analitycznych.

Szybsze działanie
Program DADiSP 6.7 w wersji 32-bitowej umożliwia pracę w trybie LARGEADDRESS, dzięki czemu wykorzystuje większe zasoby pamięci RAM komputera i tym samym wspiera przetwarzanie większych zestawów danych.

DADiSP 6.7 dostępny jest także w wersji 64-bitowej, zapewniającej sprawniejszą analizę danych, dzięki dostępowi do dodatkowych zasobów pamięci RAM. Wybór tej wersji programu to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników zajmujących się przetwarzaniem dużych zestawów danych, charakteryzujących się różnorodnością i zmiennością (big data).

Kompatybilność
Najnowsza wersja programu zapewnia wsparcie dla 32- i 64-bitowych systemów operacyjnych, w tym także dla Windows 10. Domyślna lokalizacja plików programu dostosowana jest do wymogów bezpieczeństwa i maksymalnej wydajności aplikacji.


Usprawniony import danych
Uproszczona procedura importowania plików tekstowych, binarnych oraz .csv, dzięki której wyeliminowano konieczność ręcznego poprawiania kodu. Zaimportowany plik z danymi można poddać szybkiej analizie i wizualizacji. Dostęp do szeregu dodatkowych modułów pozwala jeszcze bardziej usprawnić proces importu, a także pracować z plikami w typowych dla różnych dziedzin przemysłu formatach.

Rozwój języka SPL
Oparty na szeroko znanej składni C++, język SPL (Series Processing Language) został wzbogacony o nowe komendy, dzięki czemu każdy użytkownik ma możliwość zaprogramowania niestandardowych funkcji i procedur tak aby dostosować narzędzia programu DADiSP 6.7 do swoich potrzeb.

Optymalizacja wykonywania kodu
Nowoczesne algorytmy, zarządzanie danymi i praca w oparciu o modele programowe najnowszych procesorów sprawiają, że DADiSP 6.7 jest pełnej mocy platformą numeryczną służącą m.in. do wizualizacji danych dla szerokiej gamy naukowych i inżynierskich zastosowań. Przyspieszenie możliwości obliczeniowych dla operacji na macierzach i wektorach uzyskano dzięki aktualizacji modułu ProPac, który bazuje na bibliotece Math Kernel Library firmy Intel.

Wzrost szybkości realizacji procedur w stosunku do DADiSP 6.5

Kompleksowe wsparcie dla użytkownika
Poprawiona i wzbogacona dokumentacja zapewnia wsparcie użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania. Przykłady dostępne w pomocy online mogą być przenoszone prosto do arkusza programu DADiSP 6.7, dzięki czemu nauka jego obsługi ma wymiar praktyczny.