A A AProPac
Połączenie modułu VectorXL z modułami FFTXL oraz MatrixXL w celu zapewnienia jednolitego, zoptymalizowanego mechanizmu obliczeń numerycznych. Wszystkie trzy moduły zapewniają przyspieszenie obliczeń FFT, wektorowych i macierzowych z wykorzystaniem biblioteki Intel MKL.
Koszt modułu ProPac jest około dwukrotnie niższy niż zakup trzech osobnych modułów.