A A APoniżej prezentujemy kilka zastosowań firm komercyjnych i ośrodków akademickich zebranych przez producenta oprogramowania DSP Development Corporation.

Sztuczna wątroba
W szybko rozwijającej się dziedzinie inżynierii tkankowej, badacze starają się opracować odpowiednie warunki środowiska, pozwalające ludzkim tkankom na wzrost poza organizmem. W celu udoskonalenia bioreaktorów, naukowcy rozwijają sztuczną wątrobę używając oprogramowania DADiSP, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób komórki wątroby pobierają tlen.
Pełny opis

Sekwencjonowanie DNA
W University of Houston trwają badania nad sekwencjonowaniem DNA w ramach programu Human Genome Program. DADiSP wykorzystywany jest do charakteryzowania ludzkiego kompleksu beta-globiny.
Pełny opis

Kontrola drgań i wibracji
Kontrola drgań i wibracji w laboratorium czy podczas produkcji jest ogromnie istotna. Drgania generują m.in. produkcję wadliwych produktów. Wykorzystując program DADiSP można zapisać drgania w formacie pliku DAT, a następnie analizować różnymi kryteriami w laboratorium w kliku oknach jednocześnie.
Pełny opis

Drgania silnika
Typowym zadaniem inżynierów jest określenie, czy rezonans występujący na wspornikach jest efektem drgań silnika. DADiSP zapisuje dane w pustym szablonie arkusza kalkulacyjnego, jego działanie nie wymaga obsługi, a zadanie wykonuje za pomocą przygotowanych przez inżynierów plików poleceń.
Pełny opis

Drgania w windzie
Analiza drgań i wibracji w windach jest ważna ze względu na bezpieczeństwo przewożonych osób. Znajdowanie pozornie drobnych usterek i odchyleń zapobiega powstawaniu poważnych zagrożeń. Program DADiSP zbiera i zapisuje dane dotyczące jazdy windy na miejscu. Informacje te można następnie wyodrębnić i analizować w laboratorium.
Pełny opis

Akustyka łodzi podwodnej
Do wykrywania obiektów ruchomych lub nieruchomych w łodziach podwodnych używany jest sonar, który emituje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości i rejestruje drgania, które są odbijane. Specjalne urządzenie kontrolno-pomiarowe (STE) symuluje tablice akustyczne na łodzi. Program DADiSP, pracujący na stanowisku roboczym może być użyty do generowania wejściowych danych akustycznych do STE. DADiSP służy także do wyodrębniania, sortowania danych i przetwarzania sygnałów, w tym FFT, korelacji i filtrowania.
Pełny opis