A A ASIF
Jest modułem, który rozszerza funkcjonalność importu o pliki specjalnego formatu. Przeznaczony jest do danych generowanych przez różne systemy akwizycji danych. Moduł importuje wszystkie obsługiwane kanały zapisane w pliku SIF i automatycznie stosuje niezbędne skalowania.