A A ASRS
Jest modułem zaprojektowanym do analizy SRS (Shock Response Spectrum). Analiza ta jest użytecznym narzędziem przy minimalizacji uszkodzeń spowodowanych wstrząsem. Biorąc pod uwagę zebrane dane SRS pozwala użytkownikowi wybrać metodę analizy, zakres i skok częstotliwości.
SRS jest używany w przemyśle, m.in. lotniczym, samochodowym, zbrojeniowym.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacji SRS