A A AUFF
Jest modułem, który rozszerza funkcjonalność programu o import i eksport plików specjalnego formatu. Importuje wszystkie kanały zapisane w ASCII UFF 58 lub kodzie binarnym 58b i automatycznie stosuje niezbędne dla kanału częstotliwości próbkowania i jednostki.