A A AVectorXL
Operacje wykonywane na wektorach są podstawą niemal każdej analizy danych. Moduł przyspiesza obliczenia wektorowe za pomocą biblioteki Math Kernel Library firmy Intel. Poprawa wydajności obliczeń dzięki temu modułowi zwiększa się od 20 do 60%. Biblioteka MKL zapewnia wysoce zoptymalizowane procedury wektorowe oparte na bibliotece VML (Vector Math Library). Algorytmy są specjalnie dostosowane do procesorów Intela w celu zapewnienia większej wydajności.