A A AWAV
Moduł umożliwia szybki odczyt, zapis i edycję cyfrowych danych audio w formacie WAV. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z arkuszem kalkulacyjnym programu DADiSP. Integracja ta umożliwia kompletną analizę, obrazowanie i przetwarzanie danych cyfrowych audio. Moduł WAV czyta pliki WAV jedno i dwukanałowe (stereo) oraz 8 i 16 bitowe. Preferowane częstości próbkowania to: 11025, 22050 i 44100 Hz. Moduł WAV stanowi przydatne narzędzie importu i eksportu danych w środowisku Windows umożliwiając obróbkę danych (sygnałów) zapisanych popularnymi programami dostarczanymi wraz z kartą muzyczną.
Szczegóły modułu znajdują się z dokumentacji WAV