A A A


Wsparcie techniczne ze strony firmy Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. udzielane jest wyłącznie legalnym użytkownikom oprogramowania zakupionego za pośrednictwem naszej firmy.

Wsparcie serwisowe dotyczy:
  • instalacji oprogramowania w okresie 30 dni od daty zakupu
  • problemów związanych z błędnym działaniem aplikacji
  • zapytań dotyczących działania oprogramowania

Zasady ogólne:
  • osoba zwracająca się o pomoc techniczną zobowiązana jest udokumentować legalność posiadanej licencji poprzez wypełnienie niezbędnych danych w formularzu
  • odpowiedzi w kwestiach problemów technicznych będą udzielane wyłącznie na zapytania skierowane za pomocą formularza elektronicznego na stronie http://www.gambit.net.pl/serwis po wybraniu z prawej strony zakładki Zgłoszenie serwisowe

Jak działa zgłoszenie serwisowe:
  • zgłoszenie techniczne musi zostać przesłane przez formularz dostępny na stronie http://www.gambit.net.pl/serwis
  • dane oznaczone gwiazdką są niezbędne
  • po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości e-mail zawierające numer zgłoszenia w formacie numer/kod programu/data zgłoszenia
  • po udzieleniu odpowiedzi przez naszą firmę, przesłana zostanie kolejna wiadomość e-mail z informacje o aktualizacji zgłoszenia